Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

Midlertidig i forbindelse med f.eks. budgetter, periode- og årsregnskaber, rapporteringer til ledelse/bestyrelse.
Udarbejdelse af selvangivelse for selskaber. Forberedelse af materiale til revision f.eks. i forbindelse med årsafslutning.

Permanent, hvor virksomhedens eller regnskabsmaterialets omfang/kompleksitet ikke kræver en fuldtidsansat
medarbejder med høj kompetence inden for det økonomiske felt.

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

Vi hjælper og sparrer med virksomheder omkring deres regnskab og økonomistyring.
Dette kan være i forbindelse med udarbejdelse af periode- og årsregnskaber, budgetter mv.
Det kan eksempelvis også være assistance til udarbejdelse af materiale til bank og revisor.
Vi deltager også gerne i møder med såvel bank og revisor som med offentlige myndigheder.

Vores store erfaring fra revisionsbranchen, samt
ledende stillinger i dansk erhvervsliv betyder, at
vi kan tilbyde vores kunder en unik kombination
af bred administrativ erfaring og stor effektivitet.
  
Vi løser opgaverne i et engageret samarbejde med
medarbejdere og ledelse hos vores vigtige kunder.

Underleverandør til andre virksomheder inden for f.eks. ”Interim Management” i forbindelse med ad-hoc-projekter/opgaver f.eks. i forbindelse med interimopgaver som økonomichef, regnskabschef og lignende.

Interimopgaver som økonomichef, regnskabschef og lignende i en kortere eller længere periode.

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN

Assistance og økonomisk sparring i forbindelse med ad-hoc-projekter/opgaver.
Det kan eksempelvis være i forbindelse med omstruktureringer, køb og salg af virksomhed, kredit- og
låneansøgninger i banken, økonomistyringsopgaver, optimering af likviditet, indkøbsprocedurer og effektivisering
af arbejdsprocesser i økonomiafdelingen.

Regnskabsassistance fra MNC Økonomi kan være midlertidig eller permanent.