Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

Forud for igangsættelse af et projekt til effektivisering af virksomhedens nøgle-
processer eller det organisatoriske samspil generelt, bør der foretages en analyse af mulige effektiviseringsgevinster ved det eller de påtænkte projekter.

Rapporten over afdækkede effektiviseringspotentialer deles op i direkte henførbare indtægter

eller besparelser, samt indirekte og måske ikke 100% målbare indtægter eller besparelser.


Herefter vil det være virksomhedens ledelse, der prioriterer eventuelle indsatsområder og
sikrer, at de nødvendige ressourcer er til rådighed i de enkelte projektforløb.


Det gode ved effektiviseringsprojekter er, at resultaterne af sådanne projekter både frigiver
virksomhedens sparsomme ressourcer til andre formål, men også tilfører virksomheden
forbedret konkurrencekraft og manøvredygtighed.

Det er MNC Økonomi's ambition at aflaste vore kunder på
alle områder, der ikke udgør virksomhedernes primære
kerneområder, således at de interne nøglemedarbejdere
fortsat kan holde fuldt fokus på de primære og mest værdiskabende aktiviteter i virksomheden.

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN

MNC Økonomi løser således sekundære, men nødvendige,
opgaver for virksomheden og dens daglige ledelse.