Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

Når en virksomhed har behov for at optimere de interne forretningsprocesser
eller ønsker at kvalitetssikre vigtige procedurer for indkøb, betalinger og rapportering
generelt, så er vi klar med erfaring, råd og vejledning. MNC Økonomi er den rigtige sparringspartner for en ledelse der konstant ønsker at effektivisere virksomheden.

MNC Økonomi foreslår, at fokus rettes mod disse områder:

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN

Procesoptimering går ud på at strømline og forenkle disse processer nøjagtig så meget, at det ikke går
ud over forløb og resultat.

Kvalitetssikring går dels ud på at etablere dokumenterede målepunkter i forhold til virksomhedens daglige
operation og leverancer, dels at etablere en formaliseret procedure for indsamling og evaluering af måleresultaterne.

Endelig indeholder den løbende kvalitetskontrol også et element af ledelsesrapportering med forslag til
eventuelle forbedringer, hvis måleresultaterne lægger op til dette.

Alle processer i en virksomhed har til formål at eksekvere de daglige og nødvendige rutiner på den mest
hensigtsmæssige måde for virksomheden og dens kunder, samt eksterne forretningspartnere i øvrigt.

Procesoptimering

Kvalitetssikring

For at sikre virksomheden og dens kunder mod ubehagelige overraskelser eller unødigt tab af tid eller penge,

så er det vigtigt, at alle processer og procedurer er kvalitetssikret, således at chancen for fejl og mangler minimeres.