Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

MNC Økonomi har samarbejspartnere, der besidder stor erfaring i planlægning og gennemførelse af Arbejdspladsvurdering (APV). Dette foregår på en sådan måde, at medarbejdere og ledelse involveres i relevant omfang, samtidigt med at kravene fra det offentlige opfyldes.
  
Virksomheden får således det bedst mulige udbytte af de ressourcer, der investeres i gennemførelse af APV og efterfølgende aktiviteter til eventuelle nødvendige korrektioner.

MNC Økonomi's samarbejdspartner assisterer ved, eller udfører på vegne af virksomheden samtlige faser af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering:

Det er MNC Økonomi's ambition at aflaste vore kunder på
alle områder, der ikke udgør virksomhedernes primære
kerneområder, således at de interne nøglemedarbejdere
fortsat kan holde fuldt fokus på de primære og mest værdiskabende aktiviteter i virksomheden.

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN

MNC Økonomi løser således sekundære, men nødvendige,
opgaver for virksomheden og dens daglige ledelse.