Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

Virksomhedens resultater styres af en række mål og delmål, mens resultaterne måles i
en række målepunkter, der relaterer sig til de lagte mål og delmål. Disse målepunkter kaldes
"Key Performance Indicators" eller KPI'er. Det, der betegner den succesfulde og stærke virksomhed er, hvor effektiv man er til at definere og følge op på de definerede KPI'er og
konstant styrer virksomheden mod bedre resultater på alle områder.

MNC Økonomi og vores samarbejdspartnere kan levere råd og vejledning i en fuld implementering af et
program for definering og måling af KPI'er, der er relevante for den enkelte virksomhed.

Det er MNC Økonomi's ambition at aflaste vore kunder på
alle områder, der ikke udgør virksomhedernes primære
kerneområder, således at de interne nøglemedarbejdere
fortsat kan holde fuldt fokus på de primære og mest værdiskabende aktiviteter i virksomheden.

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN

MNC Økonomi løser således sekundære, men nødvendige,
opgaver for virksomheden og dens daglige ledelse.