Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home

MNC Økonomi

- Sammen skaber vi resultater

Lej en økonomichef

Står din virksomhed med et akut behov for nøglekompetencer i en kortere eller længere
periode, så kan MNC Økonomi træde til med kort varsel.


Det akutte behov kan eksempelvis opstå i forbindelse med længerevarende sygdom,
eller ved uforudsete opsigelser fra nøglemedarbejdere.


I forbindelse med sygdom, som kan være svær at sætte en fast tidsperiode på, er vores
assistance naturligvis fleksibel og kan ændres med få dages varsel, afhængig af behovet.

Opstår behovet i forbindelse med en uforudset opsigelse fra en nøglemedarbejder, kan vi
træde til i en aftalt overgangsperiode, hvor virksomheden får:

Bedre tid til at sikre kvalitet i rekrutteringen

Viden overdragelse mellem fratrædende og tiltrædende leder

Bibeholdt kvaliteten i den løbende rapportering

Sikret kontinuitet i igangværende projekter

Overvåget kritiske processer i perioden

Modvirket unødige omkostninger pga. mangelfuld intern kontrol

Ledelse og sparring for medarbejdere

Sparring til ny leder i introduktionsperioden

Kontakt

MNC Økonomi på LinkedIN